Sommarlov betyder bad för många barn och gärna ett åk i en vattenrutschbana. Men att åka vattenrutschbana kan också innebära risker. Det här bör du tänka på för att undvika att råka ut för en olycka.

Varje år inträffar ca 2700 olyckor i badhus, simhallar eller vattenland. En tredjedel av alla skador står vattenrutschbanor för. Det är ca 900 olyckor per år och drabbar till största delen barn. Den vanligaste orsaken till olyckor i vattenrutschbanor är hur man åker.

– Barn och vuxna använder banorna på ett annat sätt än vad tillverkaren har tänkt. Det sker lätt olyckor när barn åker in i eller landar på varandra. Följ därför anvisningarna för hur du bör åka, säger Bertil Forsberg, teknisk expert, Inspecta.

Har vattenrutschbanan ett giltigt besiktningsmärke?

En årlig besiktning minskar risken för att oupptäckta skador på vattenrutschbanan ska kunna orsaka olyckor. Bertil Forsberg ger rådet att se efter så att det finns ett giltigt besiktningsmärke vid startplatsen till vattenrutschbanan innan du låter barnen åka.

– Besiktningsmärket betyder att banan besiktigas regelbundet av ett ackrediterat besiktningsorgan för att upptäcka om något är fel. Det minskar risken att skador kan orsaka olyckor.

Ett vanligt fel är röta i träkonstruktioner och olämpliga räcken vid startplatsen. Andra vanliga brister är svåra rostskador, dålig passning i skarvarna mellan plastsektionerna, material som inte tål UV-ljus och sprickor i plastsektionerna.

– Det är skador som kan orsaka allvarliga personskador, om de inte upptäcks i ett tidigt skede. Därför är det viktigt med återkommande besiktningar.

Åk säkert i sommar
– Följ råden hur du ska åka i banan och se efter om det finns ett giltigt besiktningsmärke så kan du och barnen njuta av många härliga åk i sommar, säger Bertil Forsberg.