Under våren möter AB Bostäder, Polisen och Borås Stad invånarna på Norrby, Sjöbo och Hässleholmen för att diskutera tryggheten i de olika områdena.

Trygghetsvandringarna ska öppna upp och skapa dialog mellan de boende och verksamma aktörer i området. De boende får ett tillfälle att ge sina synpunkter och vara med och påverka i sin närmiljö. Syftet är att tillsammans skapa trygga och trivsamma miljöer.

– Att känna sig trygg är något alla borde få uppleva. Trygghetsvandringarna är ett sätt att skapa fler trygga människor och platser genom delaktighet, säger Lena Palmén (S), kommunalråd.

Den 23 mars genomfördes en trygghetsvandring i området runt Särlaskolan på Norrby.
– Vandringen var välbesökt och de boende som vi mötte gav många tips och nya infallsvinklar på hur vi kan trygga upp i området, kommenterar Sofie Anderman, folkhälsosamordnare, Stadsdelsförvaltningen Väster.

Det finns flera tillfällen att vara med och påverka. Den 7 april är det en trygghetsvandring i området kring Distans- och Våglängdsgatan på Hässleholmen. Samling kl. 18 på Vi-kontoret.

Den 14 april är det ytterligare en vandring på Hässleholmen i området kring Kapplands- och Tunnlandsgatan. Samling kl. 18 på Café Stången.

Tisdagen den 10 maj och onsdagen den 18 maj är det så kallade ”historiska trygghetsvandringar” på Sjöbo, då en kunnig Sjöboguide och duktiga skådespelare väcker liv i historiska händelser och personer från Sjöbo. Under vandringarna finns också tillfälle att samtala om hur området kan förbättras och utvecklas. Samling kl. 18.30 på Framtid Sjöbo.

Se mer information genom att klicka på respektive länk. Informationen är skriven på bland annat svenska, arabiska och engelska.

Trygghetsvandringar Våglängd-Distans (002)
Trygghetsvandringar Kappland-Tunnland
Historisk trygghetsvandring Sjöbo A4