Med bara ett par musklick kan vem som vill beställa narkotika från nätet för hemleverans. För många är droghandeln på det så kallade Darknet ett helt okänt fenomen.

Under halvdagskonferensen i Borås berättar poliserna Niklas Lindroth och Björn Ekström från narkotikaroteln i Göteborg om droghandeln på Darknet. Dessutom ligger fokus på narkotikasituationen i Borås och dess närområde och de droger som är vanligast förekommande, men också tecken och symtom från de olika preparaten.

I januari arrangerades den första delen i en serie konferensdagar för ökad preparatkänne­dom, på initiativ av Nätverket för missbruks­frågor i Sjuhärad. Samarrangörer är: Länsstyrelsen i Västra Götaland, FoU Sjuhärad Välfärd, Länsnykterhetsförbundet Västra Göta­land, kriminalvården samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Arrangemangen har lockat många åhörare och även till detta andra tillfälle har över 100 personer anmält sig. Inbjudna är en bred målgrupp av personal som kommer i kontakt med personer som har riskbruk, missbruk eller beroende – till exempel inom försäkringskassa, arbetsförmedling, skola, socialtjänst, primärvård samt övrig hälso- och sjukvård.