Det finns fler än 115 000 obebyggda tomter för småhus i Sverige, varav 19 243 finns i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, där bostadsbrist är ett växande problem. Flest obebyggda tomter finns i Norrtälje kommun, 2 804 stycken, medan Solna kommun har lägst antal obebyggda tomter, endast 32 stycken. Detta visar en sammanställning från Lantmäteriet.

I alla svenska kommuner finns obebyggda tomter. I storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö där bostadsbrist råder finns det 310, 886 respektive 485 obebyggda tomter enligt Lantmäteriets sammanställning. Sammanlagt i landet finns det 115 711 obebyggda tomter.

– Alla kommuner i Sverige har obebyggda tomter. De flesta nybildade tomter bebyggs inom närtid men det finns gott om tomter som förblir obebyggda av olika skäl. I många av landets kommuner är det fortfarande olönsamt att bygga nytt i stället för att köpa ett begagnat småhus. De höga byggkostnaderna är en av orsakerna, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Flest obebyggda tomter i Västra Götaland

Lantmäteriet har tittat på andelen fastigheter som benämns som obebyggda tomter i det officiella Fastighetsregistret. Västra Götalands län sticker ut som det län med flest obebyggda tomter, 12 894 stycken. I Västra Götaland är Göteborg, Tanum och Borås kommunerna med flest antal obebyggda tomter. I Kronobergs län finns minst antal obebyggda tomter, sammanlagt 1 728 stycken. Minst antal obebyggda tomter står dock Solna kommun i Stockholms län för, där finns 32 stycken.

– En förklaring till att många tomter har stått obebyggda i flera år i kommuner med stor bostadsbrist är att ägarna inte väljer att låta bebygga eller sälja sina tomter. En bidragande orsak kan vara att fastighetsskatten för en obebyggd tomt är endast en procent av taxeringsvärdet medan värdestegringen på dessa orter har varit betydande, säger Henrik Roos.