Från hösten 2016 kan studenter som befinner sig var som helst i Sverige, få kunskaper i grundläggande mode- och textildesign på Textilhögskolan. Den nya utbildningen Mode- och textildesign ges nämligen på distans.

Bakom kursen står Clemens Thornquist, professor i modedesign som ser ett behov för designintresserade att få de rätta grundkunskaperna.
– Gymnasieskolan kan inte ge den särskilda behörighet som krävs för att studera vidare på en designutbildning på högskolenivå. Dessutom så finns det en möjlighet för studenter från andra designdiscipliner som t.ex. arkitektur eller industridesign, att få grundläggande kurser och på så sätt kunna studera vidare på en konstnärlig masterutbildning i mode- och textildesign.

Kursen, som är på 30 högskolepoäng, kommer bland annat att behandla konstruktion av grundläggande plaggtyper och inredningsprodukter med inriktning mot både funktion och uttryck, såväl som konstnärlig gestaltning och designexperiment med utgångspunkt i olika textila material och tekniker.

– Fokus kommer att ligga på självständigt lärande genom experiment och materialteori, i kombination med film, bilder och e-handledning, säger Clemens Thornquist.

Tanken är att utbildningen även ska öppnas upp för internationella sökande till nästa år och Clemens Thornquist ser många fördelar med en grundutbildning på distans.
– Det är ett bra sätt att ge personer som inte är i geografisk närhet möjlighet att fördjupa sig utan att de behöver lämna katt och undulat. Dessutom får de testa på studier på Textilhögskolan innan de hoppar på en hel kandidatutbildning.

Sista ansökningsdag är 15 april.