Textilias miljöstipendium 2015 tilldelas Malin Larsson och Annie Nilsson från Textilhögskolan i Borås. De har undersökt möjligheterna att få fram ett alternativ till den resurskrävande bomullen i form av stjälkfibern Grewia optiva som behandlats med ett speciellt enzym för att skapa en spinnbar fiber.

Stipendiet, som är en del av Textilias arbete med Hållbar textilservice, delas i år ut för tredje gången. Syftet är att locka studenter till att tänka i nya banor och fundera på hur textilserviceföretag kan minska sin miljöpåverkan genom textilierna.
– Vi vill med årets stipendium främja forskning som leder oss mot ett mer miljövänligare alternativ till bomull och ser detta arbete som ett steg i rätt riktning, berättar Fanny Ronsten, produktutvecklare på Textilia.

Många fördelar

Det finns många fördelar med att använda stjälkfiber som ett alternativ till bomull.

– Om vi tar hampa som exempel så behöver den inte bekämpningsmedel i samma stora omfattning som bomull och den kräver mindre vatten, berättar Annie Nilsson. Den växer också väldigt fort. Efter ca tre månader kan du skörda hampan och använda arealen för andra behov. Samtidigt har stjälkfibrer många bra egenskaper som liknar bomullens vad gäller komfort och absorptionsförmåga.

Utmaningen med stjälkfibrer är dock att de är väldigt hårda och styva i sin struktur.

– Fibrerna binds samman av starka molekyler, bland annat pektin, som gör de svåra att använda och därför måste man ha en bra metod för att avlägsna dessa molekyler, berättar Malin Larsson. Kortfattat kan man säga att vi behandlade fibrerna med ett enzym, pektat lyas EC 4.2.2.2 , som bryter ner pektinet för att göra fibrerna mjukare och mer följsamma. På så sätt blir det möjligt att sedan spinna dem till ett garn.

Lovande resultat

– Vi har sett lovande resultat i våra undersökningar och vi har kunnat påvisa att pektinet delvis har försvunnit ur fibern, berättar Annie. Målet är att hitta en stabil, miljövänlig och ekonomisk process som fungerar för olika stjälkfiber för att bryta ner molekylerna och göra dem spinnbara. Vi tror att vi, i och med våra studier, har lagt en bra grund att jobba vidare med.