Parallellt med fastighetsförsäljning har AB Bostäder i Borås utrett förutsättningarna för att skapa fler bostäder för den växande staden. På Hulta finns ett av våra tre stadsdelstorg och här vill vi skapa förutsättningar för att få tillbaka det levande och blomstrande stadsdelstorg som en gång var förknippat med stadsdelen. Vi har sedan länge sett att det finns stora möjligheter att skapa nya bostäder genom förtätning kring torget och på samma gång se över de kommersiella förutsättningarna för de verksamheter som finns här. 

De senaste åren har Hulta torg varit inne i en negativ spiral men arbetet med att bryta trenden pågår kontinuerligt. Bland annat har en ny social mötesplats öppnats. Det byggs också ny förskola med fem avdelningar som är klar i januari 2017.Satsningen på Hulta torg möjliggörs efter den försäljning som nu görs av 900 lägenheter på Hässleholmen och Sjöbo till Victoria Park.

– Med den försäljning vi gör, så skapar vi förutsättningar att fortsätta investera i nyproduktion och delta i stadens utveckling, säger Sven Liljegren VD på AB Bostäder.

AB Bostäder har sett möjlighet att bygga etthundra nya hyreslägenheter i anslutning till Hulta Torg i två höghus som är tolv respektive sexton våningar höga. Samtidigt sker en kraftig förändring av torgmiljön. Affärsbyggnaden som idag innehåller en ICA-butik rivs för att ge plats för en ny modern livsmedelsbutik. Målsättningen är att ICA etablerar ett nytt butikskoncept vid torget.

– Vi är mycket nöjda med att kunna utveckla stadsdelstorget med både en ny livsmedelsbutik, attraktiva bostäder och en ny förskola. Exploateringen kommer att göra skillnad för både stadsdelen och verksamheterna vid Hulta Torg, säger Bengt Engberg, affärsutvecklingschef på AB Bostäder i Borås.

En planändring är inlämnad och förhoppningsvis kan ett nytt och modernt Hulta torg vara helt färdigställt redan våren 2018.