I dag besökte gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) som regeringens representant Borås för att prata om konsekvenserna av Ericssons aviserade neddragningar.

Anna Ekström startade dagens Boråsbesök på Ericsson tillsammans med bland andra Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, och Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens vice ordförande. På Ericsson träffade de fackföreningar och representanter för Ericsson.

– Vi är här för att lyssna in konsekvenserna av Ericssons sparpaket. Många av de anställda uttrycker oro och vi känner starkt med dem. Vi uppfattar att Ericsson tar situationen på stort allvar och att både fackliga representanter och ledning är måna om att den kompetens som finns på företaget ska tas till vara här i Boråsregionen, säger Anna Ekström.

Med Boråsbesöket vill Anna Ekström även få en orientering om vad som behövs utifrån utbildning och omställning. Anna Ekström framhåller att möjligheten till validering och utbildning är viktiga pusselbitar.

– Från den statliga sidan kan vi bland annat bidra med stöd till utbildning och kompetensutveckling. Det är viktigt med en väl fungerade vuxenutbildning så att vuxna mitt i livet kan fylla på sin kompetens så att man är rustad att ta nya jobb, säger Anna Ekström.

Ulf Olsson ser positivt på att Anna Ekström som regeringens representant besöker Borås och han tycker att de har haft en bra dialog.

– Ericson har under många år varit ett av Borås viktigaste företag och vår förhoppning är naturligtvis att företaget i någon form är kvar i Borås. Om det blir betydande neddragningar så utgår vi från att Ericsson tar sitt ansvar som arbetsgivare, men det är också viktigt med nationella insatser för att stötta de anställda och stärka arbetsmarknaden i Borås. Kring detta har vi en bra dialog med regeringen och även här idag med Anna Ekströms, säger Ulf Olsson.

– Vi behöver mer flexibla former i utbildningssektorn, så att de som vill ska kunna validera sina kunskaper och vidareutbilda sig. En annan viktigt fråga är att vi får till en riktigt bra pendling både väster- och österut för att på så vis göra arbetsmarknaden större. Därför behövs ett tydligt besked från regeringen om finansiering för att bygga ny järnväg, säger Annette Carlson.