Nära 10.000 personer i Sverige drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhusen. Idag överlever bara cirka 500 av dessa. Insatser i väntan på att ambulans anländer kan ha en avgörande betydelse. GrönBlå Samverkan vill därför driva ett projekt med SMS-utlarmning av livräddare samt livräddare utrustade med defibrillator i Västra Götaland. Beslut om detta togs idag på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen efter en motion från Magnus Berntsson (KD) som Regionfullmäktige tidigare ställt sig positiv till.

SMS-utlarmning bygger på att man kan engagera allmänheten i larmkedjan, dvs. frivilliga som efter utbildning i hjärt- och lungräddning kan engagera sig i att rädda liv genom att ingå i en SMS-larmkedja. I projektet ingår SMS-utlarmning av personer som kan bistå med defibrillator.

Projektet kommer att ske i samverkan med Stockholms Läns Landsting och Region Skåne. I Västra Götaland kommer man nu att bl.a. rekrytera livräddare till projektet, arbeta för att säkerställa larmkedjan där SOS-alarm utgör den första länken samt koordinera med t.ex. ambulanssjukvården och räddningstjänsten.

– Det är mycket tillfredställande att vi tagit detta beslut idag, säger Magnus Berntsson (KD), ledamot i regionfullmäktige. Jag ser fram emot att vi snart har sms-livräddare i regionen. Det engagemang som finns bland våra invånare att på frivillig basis ställa upp för att rädda andra är något som vi måste ta vara på.

– Tidigare studier i Stockholmsområdet har visat att i 45 procent av fallen var frivilliga livräddare framme före andra utlarmade resurser. Att vi nu även kompletterar vårt projekt med SMS-utlarmning av personer som kan bistå med defibrillator ger än större möjligheter till tidigare livräddande insatser.