– Ericsson har stor betydelse för Borås. Som alltid vid nedskärningar är det ett tufft slag för dem som drabbas, och vi har stor förståelse för den oro som de känner nu. Det är mycket tråkigt, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (s) med anledning av det varsel som Ericsson la idag.

Varslet berör 2200 tjänster i Sverige, varav 200 i Borås. Ericsson är den största privata arbetsgivaren i Borås med 1000 anställda.

Ulf Olsson ser på varslet med allvar, men framhåller att Borås trots allt befinner sig i ett expansivt skede. Borås Stad har under de senaste åren framgångsrikt strävat mot att bredda näringslivet, vilket förhoppningsvis leder till många nya arbetstillfällen framöver. Inte minst på Viared där stora ytor nu förbereds för att kunna ta emot nya företag.

Annette Carlson, Kommunstyrelsens vice ordförande (m), säger att vikten av ett diversifierat näringsliv blir extra tydlig när en av de största arbetsgivarna i kommunen varslar. Hur Borås Stad kommer att agera med anledning av Ericssons befarade uppsägningar beror mycket på vad som händer under de närmaste veckorna.

– Vi kommer att föra en dialog med företagsledningen för att få veta vilken personal som eventuellt ska friställas så att vi kan gå in med de resurser vi har möjlighet att bistå med, säger Annette Carlson.