SMHI utfärdar en varning inför en period av höga temperaturer. Höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan. Gravida, äldre och kroniskt sjuka hör till dem som är särskilt känsliga.

En period av ihållande värme kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Det gäller särskilt när värmen är hög under hela dygnet och det kan vara svårt att få ned temperaturen inomhus. Främst är det personer som är äldre, kroniskt sjuka eller har vissa typer av funktionsnedsättning som är särskilt utsatta. Men även riktigt små barn och gravida räknas till riskgrupperna under en värmebölja.

Symtom på värmepåverkan

Varningssignaler på negativ värmepåverkan är förhöjd kroppstemperatur, puls eller andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Sök hjälp om du eller andra inte mår bra.

Sex viktiga råd till personer som tillhör riskgrupperna och deras anhöriga

  1. Håll koll på inomhustemperaturen Risken för hälsoproblem ökar om temperaturen når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd.
  2. Drick mer Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
  3. Ordna en sval miljö Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt. Uppsök lokaler med luftkonditionering eller svala stenbyggnader.
  4. Ordna svalka En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial. De är svalare än åtsittande syntetkläder.
  5. Ta det lugnt Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
  6. Förvara läkemedel i kylskåp om det är varmare än 25 grader. Om du tar något läkemedel, till exempel vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Ta kontakt med läkare.

Flera råd och rekommendationer finns att läsa HÄR

Varningsnivåer från SMHI

De varningar för höga temperaturer som utfärdas i Sverige är indelade i tre olika nivåer:

Meddelande om höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26 grader tre dagar i följd.

Klass 1-varning för mycket höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30 grader tre dagar i följd.

Klass 2-varning för extremt höga temperaturer: Klass 1-varning utfärdad och prognos på att perioden med maxtemperatur på minst 30 grader kan bli längre än fem dygn och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33 grader tre dagar i följd.