Klangbotten är ett projekt som vill undersöka gränslandet mellan det traditionella konsertformatet och installationskonsten. Berlinbaserade Hanna Hartman och Lene Grenager från Norge har bjudits in för att undersöka det här gränslandet och för att i dialog med fyra regionala konstinstitutioner se på hur det kan beredas en större och mer självklar plats för den ljudande konsten i en traditionell konsthallskontext.

”Den samtida musiken söker, precis som andra performativa uttryck (dans, performance, teater), en större närhet till publiken genom framträdanden i andra konsertformat än de traditionella. Där formen inte behöver vara en tidslinje med en tydlig början och slut och där publikens plats inte är given. Den söker sig bort från de traditionella konsertlokalerna med en upphöjd scen där musikerna är strålkastarbelysta och publiken på betryggande avstånd, där för att beundra och befästa hierarkin mellan den som vet och den som inte vet.” Elsbeth Bergh, projektledare Klangbotten

Bakgrunden till projektet Klangbotten var en inbjudan från Elsbeth Bergh/Levande Musik till ett antal större och mindre konstinstitutioner, arrangörsföreningar och konstnärskollektiv i Västra Götaland. Syftet var att initiera ett regionalt nätverk där den samtida konstmusiken tillsammans med bildkonsten och andra konstnärliga uttryck kan hitta nya kontaktytor och infallsvinklar. Tanken är att, förutom utveckling av konstarterna, skapa utrymme för samtal om konsten, samarbeten kring konstnärsresidens och pedagogiska projekt. För att de olika noderna i nätverket ska lära känna varandra planeras även samarbeten i konstnärliga projekt med gemensamma beslutsprocesser vad gäller storlek på projekt och val av konstnärer.

Inom ramen för projektet har fyra aktörer i regionen – Borås och Skövde Konstmuseer, Konstnärskollektivet Not Quite och Gerlesborgsskolan – valt att samarbeta med konstnärernaHanna Hartman och Lene Grenager. Hartman och Grenager representerar två olika riktningar inom den nutida konstmusiken: Hartman arbetar med amplified objects (vardagsobjekt eller speciellt konturerade objekt som förstärks med t.ex. kontaktmikrofoner) medan Grenager arbetar i huvudsak med akustisk musik och mer konventionella instrument. Ambitionen är att de två ska skapa verk som kan dröja sig kvar i rummet efter att en eventuell livekonsert framförts. På så sätt landar projektet i gränslandet mellan konsertsituationen och samtidskonsthallarnas utställningsformat.

Utställningen pågår 11 aug – 21 augusti.