Fultvätt – en av våra största miljöbovar

I Sverige ”fultvättar”* vi våra bilar 20 miljoner gånger varje år. Det innebär en årlig kostnad som vi skjuter över till naturen på minst 4 miljarder kronor. Många tror att de sparar pengar genom att tvätta själva hemma på garageuppfarten eller gatan, men i själva verket flyttas kostnaden till vår omgivande miljö, eftersom miljögifterna vi tvättar av bilarna utan rening rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

– Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller och om dessa spolas rakt ut i naturen. Om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt, gör de med andra ord stor skillnad för både vårt vatten och kommande generationer.

Varje gång vi tvättar bilen på gatan skjuter vi över en miljökostnad på minst 200 kr till naturen, istället för att vi betalar för vad en riktig biltvätt kostar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Att ta bilen till en biltvätt är det minsta vi kan göra för naturen, säger Anders Finnson, Miljöexpert Svenskt Vatten.