Svenska Röda Korsets årsredovisning visar för tredje året i rad på ett positivt resultat. Det beror dels på en fortsatt god utveckling vad gäller Röda Korsets insamlingar och dels gynnsam avkastning på kapital. Extra satsningar gjordes under året mot bland annat ebola och för syriska flyktingar.

– Pengar är inget självändamål i sig. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof och det är först när pengar omvandlas till värdefull hjälp som de blir nytta, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

– Det är glädjande att se hur positivt förtroendet för Röda Korset utvecklas och att antalet månadsgivare ökat med 67 procent det senaste året. Stabila och långsiktiga intäktskällor ger oss en bättre kapacitet att svara mot omvärldens behov, i Sverige såväl som i andra delar av världen. Därför är vår satsning på att rekrytering av månadsgivare av avgörande vikt.

Med tanke på de stora humanitära utmaningarna valde Svenska Röda Korset 2014 att satsa 57 Mkr för att förstärka arbetet inom exempelvis storstädernas förortsområden, på asylboenden samt på Röda Korsets behandlingscenterför krigs- och tortyrskadade. Extra satsningar gjordes också i det internationella katastrofarbetet med främst insatser mot ebola i Liberia, Sierra Leone och Guinea samt för syriska flyktingar.

– Det särskilt roligt att se att det har hänt mycket i Röda Korsets verksamheter under året som gått, exempelvis den satsning som gjort i storstädernas förortsområden som fört med sig att 750 nya volontärer har engagerat sig, säger Ulrika Årehed Kågström.