Under ett års tid har ebolaepidemin i Västafrika skördat över 10 000 liv och slagit ut såväl ekonomin som hälsosystem i redan hårt prövade länder. Effekterna på samhället kommer att bestå under många år framöver. Plan Sverige satsar stora resurser för att hjälpa barn och deras familjer på fötter igen.

Runt 16 000 barn beräknas ha förlorat en eller båda sina föräldrar i ebola i Sierra Leone, Guinea och Liberia, enligt FN. Ytterligare tusentals har förlorat syskon, kompisar och släktingar. Dessa barn behöver få skydd, mat, skolgång och psykosocialt stöd.

– Barn hör till dem som har drabbats hårdast av ebolaepidemin. Dödsfall i familjen, avbruten skolgång och en daglig kamp för att få vardagen att gå ihop gör livet svårt för barn i de här områdena, säger Agnes Björn, chef för Plan Sveriges humanitära insatser som nyligen besökt Västafrika.

Effekter under många år

Plan varnar för att omvärlden slår sig till ro i takt med att de tre eboladrabbade länderna nu gör stora framsteg i strävan att stoppa epidemin. Utbrottet är inte över förrän inga nya fall har registrerats på sex veckor i samtliga länder.

– Det är oerhört viktigt att vi inte slappnar av nu och tror att det är över. Även den dagen ebolasmittan har stoppats i alla tre länderna kommer epidemin att ha effekter under många år framöver. Plan satsar stora resurser under de kommande två åren för att hjälpa utsatta barn att få en normal vardag igen, säger Agnes Björn.