När Borås expertis inom textil och materialteknik möter Skövdes expertis inom informationsteknologi händer spännande saker. Under ett forskningsmöte den 26 augusti i Borås presenteras bland annat en robot som styrs med hjälp av en handske och som i framtiden kan komma att underlätta människans samarbete med robotar och andra maskiner.

Den handsk-styrda roboten är ett av flera unika resultat inom forskningstemat Design, textil och hållbar utveckling. Högskolorna i Borås och Skövde har sedan 2013 haft ett strategiskt forskningssamarbete inom fyra teman: Design, textil och hållbar utveckling, Informations- och kommunikationsteknik, Vård och välbefinnande och Framtidens företagande och nya affärsmodeller. Västra Götalandsregionen medfinansierar två av fyra teman.

På forskningsmötet den 26 augusti deltar forskarna som är verksamma inom samarbetet och presenterar hur långt man kommit inom varje tema. Bland annat kommer de göra en demonstration av den handsk-styrda roboten.