Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen har idag tecknat vårdavtal med vårdkooperativet Praktikertjänst angående Viskafors vårdcentral i Borås. Verksamheten kommer från och med den 1 juni att drivas av Praktikertjänst och till verksamhetschef har läkaren Gerhard Andersson utsetts.

Viskafors vårdcentral kommer under perioden 1 juni till och med den 31 augusti att ha öppet ett antal dagar i veckan, men med målsättningen att ha öppet varje dag, samt vara bemannad med minst en läkare och en distriktssköterska. Dessutom kommer det att finnas tillgång till provtagningsverksamhet och BVC redan från start. Under hösten kommer det också att startas upp en rehabiliteringsverksamhet.

– Det känns fantastiskt kul att vara med och driva Viskafors vårdcentral. Det är en utmaning att ha allt på plats från dag ett och därför öppnar vi i begränsad skala för att senast den 1 september driva verksamheten med full bemanning och minst två fast anställda läkare för att så snart som möjligt förstärka med en tredje läkare, säger Gerhard Andersson, läkare och tillträdande verksamhetschef för Viskafors vårdcentral.

– Genom att Praktikertjänst nu tar över driften av Viskafors vårdcentral så har vi 19 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Hela 16 av dessa placerar sig bland de hundra bästa i regionen när Sveriges Kommuner och Landsting senast mätte patientnöjdheten i den Nationella patientenkäten, säger Göran Modin, chef för Primärvård och Rehabilitering på Praktikertjänst och tillägger:

– Den höga patientnöjdheten och den höga kvaliteten skapas genom vår affärsmodell där alla aktieägare också driver den egna verksamheten. Det skapar en större långsiktighet och lägre personalomsättning och har alltid varit en viktig del av Praktikertjänsts affärsmodell.

De patienter som idag är listade på Viskafors vårdcentral och inte aktivt valt att lista om sig kommer automatiskt att listas på Viskaforskliniken i Praktikertjänsts regi.