Trycket för att ta emot ensamkommande barn är högt. Därför tidigareläggs starten för Alingsås kommuns planerade nya boende med två månader – och öppnas redan nu i augusti.

– De ordinarie placeringar som Alingsås kommun har för ensamkommande flyktingbarn räcker inte till och därför har socialförvaltningen bestämt sig för att tidigarelägga starten av det boende som annars skulle ha öppnats i oktober. Nu kommer det istället öppnas i mitten av augusti. Boendet ligger centralt i Alingsås och har tidigare använts som korttidsboende. I nuläget rör det sig om ett mindre antal ungdomar som kan flytta in och verksamheten kan i ett senare skede överföras till andra lokaler om behoven förändras.

Behovet av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn är stort– men intresset för att jobba med målgruppen är minst lika stort. Många har visat intresse för att arbeta med målgruppen och vill göra en insats för att barnen ska komma in i samhället. Det är glädjande och har underlättat rekryteringen av personal, säger Tanja Mattsson, avdelningschef inom socialförvaltningen och ansvarig för boendefrågor.

I hela Sverige har hittills under året 4040 ensamkommande flyktingbarn sökt asyl, varav ca 25 procent är flickor och 75 procent pojkar. Alingsås har avtal med Migrationsverket om att ta emot 28 asylsökande barn men hittills i år har redan 38 kommit. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för att ta emot och pröva ungdomarnas ansökan om asyl och att anvisa kommuner som ska ansvara för boende och omsorg.