En ny högmast kommer att byggas på samma plats som Häglaredsmasten. För att garantera att boende runt omkring Borås ska kunna fortsatta ta del av FM-radio och tv via marknätet har Teracom AB påbörjat arbetet för att bygga en ny mast. Just nu pågår planeringen för fullt och målsättningen är att en ny mast ska vara på plats under första halvan av 2017.

Efter masthaveriet i Häglared den 15 maj sänder nu Teracom tv via en nybyggd 90 meters reservmast. Reservmasten ger, tillsammans med överlappande täckning från närliggande master, fullgod täckning för marknätets hela tv-utbud i regionen.Den nya masten använder sig av en speciell tv-utsändningsteknik för att maximera räckvidden och kompensera för den lägre masthöjden.

Dock kan vissa tv-tittare behöva rikta om sina tv-antenner mot en annan mast för att få mottagning igen.

Utsändningen av samtliga SR:s kanaler sker sedan 27:e maj från en nybyggd reservmast i Häglared. Frekvensen för P4 Sjuhärad är som tidigare 102,9 MHz. Teracom har därefter arbetat med att förbättra täckningen i de tätorter som trots reservmasten behöver ytterligare tillskott. I Ulricehamn har en ny frekvens, 96,1 MHz, etablerats via en annan mast. Den 2 juni påbörjades också sändningar från ytterligare en mast i Vårgårda, där är frekvensen för P4 Sjuhärad 92,2 MHz.

Tack vare reservmasten i Häglared samt de nya masterna i Ulricehamn och Vårgårda täcker P4 Sjuhärad numera 91 procent av den ursprungliga befolkningstäckningen innan haveriet. Inräknat bidrag från kringliggande sändare har även P1, P2 och P3 i princip 100 procent bastäckning

För att återställa täckning och tjänster för FM-radio och tv-sändningar till samma nivå som innan haveriet behöver en ny permanent lösning komma på plats. En förstudie kring olika alternativ för återetableringen har genomförts av Teracom AB, och slutsatsen är nu klar.

– En ny högmast kommer att byggas där den gamla stod. Masten kommer vara ca 300 meter hög och arbetet kommer att påbörjas så fort som möjligt, säger Johnny Svedberg VD Teracom i en kommentar.

I det här läget är det svårt att ge en definitiv tidsplan, men masten beräknas vara på plats och driftsatt under första halvåret 2017. Den tillfälliga 90-metersmasten, samt det som är kvar av den gamla masten kommer stå kvar till dess att en ny mast är på plats.

– Vi kommer naturligtvis jobba på så mycket och så snabbt vi kan, men så här tidigt i projektet är det svårt att säga exakt när den kommer vara klara. Under arbetets gång kommer Teracom självklart att informera löpande om hur arbetet går, fortsätter Johnny Svedberg.