AB Bostäder i Borås jobbar regelbundet med att mäta kundnöjdhet och skickar årligen ut en enkätundersökning för att mäta sina kunders upplevelse av vår servicenivå och prisvärdhet. Den senaste mätningen genomfördes våren 2016 och visar ett ökat serviceindex på 79 procent, en ökning med en procentenhet från föregående mätning.

– Det visar att de satsningar som görs i bostadsområdena ger avsedd effekt – kunderna är överlag nöjda med oss som hyresvärd och känner sig trygga i sitt boende hos oss, säger Anders Thorén, VD.

Samtidigt finns en förbättringspotential i en rad frågor och dessa är generella sett över samtliga våra bostadsområden. Det gäller bland annat städning av trapphus och andra allmänna gemensamhetsutrymmen, möjligheten att nå rätt person i bolaget samt leverans av värme under vintertid. Detta är frågor som vi kommer att jobba vidare med bland annat med hjälp av våra nyanställda miljövärdar och bocoacher.

I årets mätning ser vi bland annat att de nya öppet- och telefontiderna på Bokontoren som infördes i januari i år har påverkat hur hyresgästerna upplever vår tillgänglighet. Här kommer vi att jobba vidare med att förse kunderna med information om kontaktvägar, öppettider samt också om hur hyresgästen enkelt kan göra felanmälan direkt via vår hemsida som är öppen dygnet runt. På hemsidan kan man också följa status på felanmälan och se direkt när den är åtgärdad eller om det är någon övrig information som kan vara bra att känna till gällande felanmälan.

Våra hyresgäster konstaterar också att vi har blivit bättre på att berätta vad som händer och kommer att hända i våra bostadsområden jämfört med tidigare år.

– Vi är också väldigt stolta över att våra hyresgäster har stort förtroende för oss. 80 procent säger att man trivs hos oss och att de kan tänka sig att rekommendera sina vänner och bekanta att bli kunder hos oss, säger Stefan Hansson, Boservicechef.

Under hösten kommer vi att analysera kundenkäten på djupet och vi kommer fortsätta sträva efter att upprätthålla den goda servicenivån genom att arbeta efter vår värdegrund : proffsigt, kundorienterat, ansvarsfullt och utvecklande med de handlingsplaner för de områden som hyresgästerna tycker är viktiga för oss att ta tag i.