I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder som är aktuell inom kriminalvården. Av dessa barn är det 10 000 – 12 000 som har en mamma eller pappa i fängelse. Dessa barn löper 25 procents högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Nu startar Solrosen i Borås för att stötta dessa barn. Verksamheten drivs av Göteborgs Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen och med ekonomiskt stöd av Länsförsäkringar Älvsborg.

Barn till frihetsberövade är ofta en bortglömd grupp i samhället. Forskning visar att det är en grupp som behöver mer omsorg än andra. Barn med en frihetsberövad förälder löper hela 25 procents större risk än andra barn att drabbas av psykisk ohälsa. För ett barn kan det vara skambelagt att ha en förälder i fängelse, dessutom kan det vara svårt att förstå varför mamma eller pappa är inlåst. Likaså kan det vara svårt för en förälder att förklara för sitt barn varför man inte är hemma. Av naturliga skäl kan det också vara svårt för den som är frihetsberövad att utöva sitt föräldraskap. Solrosens verksamhet vänder sig till både barn och föräldrar.

Solrosen drivs framgångsrikt i Göteborg sedan ett antal år. När verksamheten nu utökas till Borås finns det stora möjligheter att göra livet lite bättre för målgruppen. En del av arbetet kommer att ske på anstalten och häktet i Borås och Solrosen kommer också att ha en fysisk lokal i centrala Borås dit man kan komma för stöd och samtal.

Verksamheten drivs av Göteborgs Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen och med ekonomiskt stöd från Länsförsäkringar Älvsborg. För Länsförsäkringar Älvsborg är satsningen en del av ett omfattande hållbarhetsarbete med syfte att göra gamla Älvsborgs län till en tryggare plats för barn och ungdomar.

– Vi vill verkligen skapa en tryggare framtid för barn och ungdomar. Med vår storlek och lokala närvaro har vi bra förutsättningar att lyckas. Solrosen är en lyckad verksamhet som passar väl in i vår vision om ett tryggare samhälle, säger Kim Erefalk, hållbarhetsansvarig för Länsförsäkringar Älvsborg.

– Verksamheten Solrosen är en mycket viktig förebyggande verksamhet för dessa barn. I samverkan med Göteborgs Räddningsmission vill vi sprida Solrosen vidare till fler platser. Stödet från Länsförsäkringar ger oss nu möjlighet att utveckla och finnas på plats i Borås, säger Birgitta Johansson, biträdande programchef med Sverigeansvar på Erikshjälpen.