Tre missiler orsakade stor förödelse i Idlib-provinsen i norra Syrien i Torsdags. 130 skadade strömmade till det närmaste fältsjukhuset som Läkare Utan Gränser stöttar. Den syriska sjukvårdpersonalen behöver nu akut hjälp i konflikten som förvärras.

– Kvart över tre på eftermiddagen avfyrade ett plan tre missiler mot ett tättbefolkat område i stadens centrum. Bara några minuter senare började människor med fruktansvärda skador strömma till vårt provisoriska sjukhus som har bara 12 bäddplatser. Vi blev fort överväldigade, säger sjukhusets direktör som vill vara anonym.

– Det var kroppar överallt – på borden, i korridorerna, på golvet. Personalen och frivilliga försökte göra vad de kunde för de skakade. Vi kunde ta emot bara 80 personer och var tvungna att avvisa 50 personer. Våra resurser räckte helt enkelt inte till för att vårda deras skador, säger sjukhusdirektören.

Sjukhuset kontaktade Läkare Utan Gränser, som stöttat det sedan 2013, så fort de skadade började strömma in strax efter klockan 15 i Torsdags. Direktören bad brådskande om blodpåsar, bårar och läkemedel. Patienterna fortsatte anlända till klockan 19. Igår skickades akut utrustning till sjukhuset, vars sinande läkemedelslager fylls på inom de närmaste dagarna.

– Jag kan knappt föreställa mig de fruktansvärda saker dessa läkare och sjuksköterskor har sett. Vi vet av erfarenhet att 40 skadade på samma gång är utmanande även för ett välutrustat sjukhus som har tillräckligt med personal. Nu anlände dubbelt så många på bara några timmar till ett provisoriskt sjukhus med begränsad personal och utrustning. Detta och alla andra fältsjukhus i Syrien behöver all hjälp de kan få, säger Bart Janssens, Läkare Utan Gränsers operativa chef.

Sjukvården behöver stöd för att kunna hjälpa

Missilattacken inträffade efter tre klorgasattacker i Idlib-provinsen i slutet av maj då ett annat sjukhus som Läkare Utan Gränser stöttar vårdade 136 patienter för klorförgiftning. Organisationen svarade genom att skicka 700 kit mot gasförgiftning till denna och sex andra vårdinrättningar i området.

På grund av det mycket dåliga säkerhetsläget i Syrien kan Läkare Utan Gränser och andra medicinska organisationer utöva sin verksamhet bara i de få områden där det är möjligt att förhandla med väpnade grupper. Sjukvården behöver akut och flexibelt stöd i andra områden där grymheter som oljefatsbomber, missilattacker och kemiska attacker förekommer nästan dagligen.

– Det är fortfarande möjligt att hjälpa Syrien, men det blir hela tiden svårare. Det behövs flexibla och innovativa insatser. Vi ger inte upp – vi måste fortsätta hjälpa sjukvårdsnätverken i Syrien. Vi stöttar redan över 100 sjukhus och vårdinrättningar, även i ockuperade område, både i deras dagliga arbete och i akutsituationer, säger Janssens.