Göta har förvärvat fastigheterna Ärlan 16 och Byttorpshörn 1 i Borås med sammanlagt 105 lägenheter av Cernera Fastigheter AB.

– De två fastigheterna ligger mycket attraktivt i Villastaden och Byttorp och kompletterar mycket väl vårt tidigare bestånd, säger Henrik Zäther, VD på HSB Göta. En av fastigheterna Byttorpshörn innehåller också en möjlig exploatering med ett 40-tal bostadsrätter. Här har vi under året haft inflyttning i bostadsrättsföreningen Utsikten med 46 lägenheter.

Övervägande del av lägenheterna är mindre studentlägenheter med ett rum och kokvrå/kök, den totala uthyrningsbara arean är 2 300 kvadratmeter. HSBs hyresbestånd i Borås är efter detta cirka 1 000 lägenheter och därmed har HSB Göta nu över 2 500 hyresrätter som förvaltas av dotterbolaget HSB Gambrinus AB. Förvaltningsvolymen uppgår till 200 000 kvm bostäder och lokaler, varav merparten finns i Jönköping och Borås.

– Vår ambition är att, utöver uppförandet av nya hyres- och bostadsrätter, också långsiktigt förvärva mer hyresfastigheter inom vårt verksamhetsområde, vilket är ett sätt att bygga vidare och utveckla vår verksamhet till gagn för våra ägare och medlemmar, säger Henrik Zäther.

Båda fastigheterna har förvärvats av Cernera Fastigheter som har stort fokus på Borås.

– Cerneras verksamhet är uppdelas i tre affärsområden, Aktiv förvaltning av kontors- och handelsfastigheter, Kommersiella fastighetsprojekt och Bostadsprojekt. Då dessa fastigheter ligger utanför dessa affärsområden gläder det oss att kunna överlämna fastigheterna till en välrenommerad och etablerad hyresvärd. Vi frigör därmed resurser för fortsatt expansion inom kärnverksamheterna, säger Lars Angwald, VD på Cernera Fastigheter AB.