Idag torsdagen den 26:e juni undertecknades det första kontraktet för projektet med att uppföra ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås. Avtalet handlar om markförberedande arbete på Sobacken där ca 30 hektar mark ska förberedas för vidare byggnation.

I maj 2015 skickades tilldelningsbeslutet ut gällande entreprenaden för markförberedande arbete på Sobacken. En aktör valde då att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Men för ett par veckor sedan fick bolaget förvaltningsrättens dom och det var en tydlig dom för Borås Energi och Miljös fördel. I nästa skede fanns risken för ett ytterligare överklagan till kammarrätten men ingen överklaga har inkommit och därför undertecknades avtalet idag med Veidekke Entreprenad AB.

Nu lägger vi grunden för hela projektet

– Vi på Veidekke är stolta över att få vara en part i arbetet att bygga framtidens anläggning, Energi- och Miljöcenter i Borås. Vi kommer att lägga grunden för de anläggningar som skall uppföras och vi har som mål att vara ledande och en föregångare inom miljö och hållbarhet för de kommande byggnationerna, säger Peter Svenningsson Regionchef för Veidekke Entreprenad.

Kontraktsvärdet för entreprenaden för markförberedande mark är ca 85 miljoner. Projektets budget för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk ligger på 3 200 miljoner.

– Vi gläds över att tillsammans med Veidekke Entreprenad få bygga grunden för framtidens anläggningar. I ambitionen att bli en samhällsbyggare i världsklass inom den infrastruktur som bolaget fått förmånen att ansvara för är detta ett stort steg, säger Gunnar Peters VD för Borås Energi och Miljö.

Efter många års noggranna förberedelser är projektet, som skall ge Borås stad möjligheten att bli ännu mer hållbart, äntligen igång! Vi känner oss trygga med Veidekke Entreprenad som part då deras miljöprofil och engagemang stämmer väl med våra egna värderingar, avslutar Eva Théen Johansson ordförande för Borås Energi och Miljö.

Veidekke Entreprenad kommer att påbörja arbetet i början på augusti 2015. Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2016.