Ett par hästar befinner sig just nu på vägen vid Dalsjöfors kött. Uppgiftslämnaren sa att hästarna sprang mot Gånghester. En bilist ska ha kört till ägarna. Alla hästar är nu infångade.