Borås Energi och Miljö tecknade igår ett avtal med Veolia Water Technology om en totalentreprenad avseende uppförandet av ett avloppsreningsverk på Sobacken. Avtalets värde uppgår till 400 miljoner kronor.

Gässlösa reningsverk som byggdes 1934 är ett av landets äldsta och klarar inte längre av att uppfylla utsläppskraven. En samlokalisering av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och den befintliga miljöanläggningen ute på Sobacken söder om Borås centralort gör att ännu ett steg tas mot att drömmen om fossiloberoende kan bli verklighet.
– Den vilja till utveckling, engagemang och motivation som Veolia visat, borgar för att Borås kommer att få en reningsanläggning i yppersta miljöklass! säger Gunnar Peters, vd på Borås Energi och Miljö.

Beslutet om ett nytt energi- och miljöcentrum klubbades nyligen igenom och detta innebär nyinvesteringar på över tre miljarder kronor varav drygt 1,36 miljarder går till det nya avloppsreningsverket. Det nya verket kommer att kunna rena mer vatten per timme och på ett mycket bättre sätt leva upp till utsläppskraven. Belastningen på Gässlösa har under många år varit alldeles för hög och utsläppskraven för framför allt kväve har ofta överskridits.

– Det är med stor glädje som Veolia Water Technology-VAI designar och bygger framtidens avloppreningsverk i Borås. Veolia Water Technologies mest moderna teknologier kommer att ge en flexibel, stabil, resurssnål och kostnadseffektiv anläggning för Borås Energi och Miljö. Borås stads vision är i linje med det focus som vi har i Veolia, – Resourcing the World, säger Peter Hjelm, vd på Veolia water technologies AB.
Även Ulrik Nilsson, vice orförande i styrelsen för Borås Energi och Miljö är mycket nöjd med avtalet: – Borås stad, tillsammans med boråsarna, utvecklas starkt i en långsiktig hållbar riktning. Vi välkomnar alla goda krafter i det arbetet och framförallt Veolia med sin kompetens och förmåga. Samarbete för en hållbar framtid, säger han.