Med Norconsults hjälp byggs en unik energi- och miljöanläggning utanför Borås. Kostnad: över tre miljarder kronor. – Det är få förunnat att vara inblandad i ett sådant här projekt, säger Anders Fransson, affärsutvecklare och projektledare på Borås Energi och Miljö.

Från ovan ser man det öppna fältet, 30 000 hektar stort, mitt i skogen söder om Borås. Det är här på Sobacken den nya energi- och miljöanläggningen ska växa fram. Från byggplatsen löper ett schakt genom terrängen; genom berg och mark, över stock och sten, hela vägen de åtta kilometerna in till centrala Borås. Det ser ut som en jättelik sladd, tjugo meter bred, genom landskapet – och det är nästan vad det är.

I schaktet ska det snart ligga stora rör och ledningar för spillvatten, dricksvatten, fjärrvärme och elledningar. Den öppna platsen i skogen kommer att vara hjärtat i Borås energi- och miljöhantering i minst 75 år, med ett nytt avloppsreningsverk för 150 000 personekvivalenter och ett nytt kraftvärmeverk på 120 megawatt.

– Att man samlokaliserar de här verksamheterna är världsunikt. Såvitt jag vet finns det ingen annanstans. Det är en väldigt stor investering för Borås, men vi vet att man kan hitta synergieffekter, säger Anders Fransson.