Kvinnojouren, KulturSjukhuset och Futebol dá força Sverige är de stipendiater som får ta emot medel ur Erikshjälpens Boråsfond. Utdelningen sker på Erikshjälpen Second Hand i Borås på lördag den 19 november klockan 13.

KulturSjukhuset ska använda pengarna ur fonden till fortsatt verksamhet med sjukhusclowner som blir till glädje och uppmuntran för sjuka barn. Genom roliga aktiviteter bidrar Clownen Plopp till barns återhämtning och hälsa.

Pengarna till Kvinnojouren Borås går till aktiviteter för barn på skyddat boende, vilket bidrar till barns trygghet och en meningsfull vardag.

Insamlingsstiftelsen Futebol dá força Sverige kommer använda fondpengarna till att skapa meningsfull fritid och stärka fotbollsspelande tjejer, genom fotbollsmatcher och miniturneringar.

Årligen går minst 100 000 kronor av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Borås till en fond som barn- och ungdomsverksamheter i Borås kommun kan söka medel ur. Pengarna delas ut två gånger per år. Erikshjälpen vill uppmuntra lokalt engagemang och stödja de goda insatser som görs för att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar. Genom fonden vill Erikshjälpen skapa möjligheter för föreningar att göra mera och nå ut till ännu fler barn. Särskilt fokus läggs på verksamheter för barn och unga i utsatta livssituationer.