Amman, 5 december 2016 – Konflikten i Syrien är nu inne på sitt sjätte år, med små framsteg på den politiska fronten. FN-organ och frivilligorganisationer samlades i Genéve i dag för att vädja om 43 miljarder kronor, utöver befintlig finansiering, för att fortsätta det viktiga arbetet med att stötta flyktingar och de länder där de flesta av dem bor, under de kommande två åren.

The Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) samlar fler än 240 organisationer i en koordinerad, regionomfattande respons för att hjälpa 9,3 miljoner människor i Turkiet, Libanon, Jordanien, Egypten och Irak; 4,7 miljoner syriska flyktingar och över 4,4 miljoner människor i värdsamhällen.

Flyktingar blir mer och mer sårbara, de allra flesta lever under fattigdomsgränsen och har svårt att täcka de mest grundläggande behoven av mat, husrum och hälsovård. Hälften av flyktingbarnen har inte tillgång till skola. Det närmar sig vinter, och stödet till flyktingar och värdländer blir då än mer avgörande.

”Vi är nu sex år in i konflikten och flyktingar och värdsamhällen behöver fortsatt hjälp – nu mer än någonsin”, sa Amin Awad, UNHCR:s chef for insatser i Mellanöstern och Nordafrika och regional flyktingkoordinator för Syrien och Irak. ”3RP ger oss en plattform där vi kan bidra till att återupprätta dessa människors värdighet och hopp inför framtiden – och för att det här ska ske behövs arbetstillfällen, utbildning och, viktigast av allt, skydd.”

3RP-programmet är inne på sitt tredje år och har framförallt stöttat myndigheterna i Syriens grannländer. Men eftersom konflikten fortsätter med ofärändrad styrka växer behoven, och flyktingarna och värdsamhällen möter stadigt ökande utmaningar. Värdsamhällen och myndigheter behöver pålitligt stöd för att kunna bära bördan av att tillgängliggöra skydd, tjänster och resurser till det stora antal flyktingar de har ansvar för.

”Miljontals människor har flytt från Syrien och vi har sett extraordinär generositet och solidaritet från värdländer och lokalsamfund,” underströk Gustavo Gonzalez, UNDP:s sub-regionala utvecklingskoordinator. ”FN-organ och frivilligorganisationerna bakom 3RP har förbundit sig till att ge det bästa stödet vi kan för att hjälpa myndigheter och värdsamhällen att bygga motståndskraft i ljuset av en av världens allvarligaste kriser.

3RP-planen för 2017-2018 kommer formellt att lanseras den 24 januari 2017 på en konferens som Finlands regering anordnar i Helsingfors. Viktiga nedslag i planen är: starkt nationellt ledarskap i humanitära insatser, utvidgad ansvarstagande, utvidgade möjligheter till ekonomisk försörjning, skolgång för barn och unga, regionövergripande insatser för att skydda rättigheter, värdighet och säkerhet för flyktingar och använda nationell och lokal kapacitet för samhällstjänster. Att säkra tillgången till sjukvård för flyktingar och värdsamhällen är också grundläggande.

”Det här fortsätter att vara vårt kollektiva ansvar,” säger Mathieu Rouquette, representant för Syriska INGO Regional Forum. ”Det innebär att upprätthålla våra förpliktelser till mänskligheten, och visar syrier och familjer som öppnat sina hem att vi kommer fortsätta stödja och försvara deras rättigheter.”

Konflikten i Syrien är fortsatt den största humanitära utmaningen i världen idag. Innanför Syriens gränser är 13,5 milljoner män, kvinnor och barn i akut behov av humanitärt bistånd och skydd.