De senaste tre dagarna har uppemot 20 000 människor flytt från den syriska staden Aleppo. De humanitära behoven ökar för varje dag och just nu är mat, vatten, sjukvård och medicin det människor behöver mest.

Sedan augusti har över 60 000 personer drivits på flykt med anledning av de intensiva striderna i den syriska staden Aleppo. De senaste tre dygnen har uppemot 20 000 människor lämnat de östra delarna av staden. Människor flyr i olika riktningar, de flesta utan ägodelar.

– Många av de som nu fördrivs samlas i området kring Jibreen, där Röda Korset och Röda Halvmånen bland annat delar ut mat, madrasser, barnkläder, och presenningar, säger Melker Måbeck, internationell chef och tf. generalsekreterare vid Röda Korset.

I nuläget delar Röda Korset varje månad ut nödhjälp till 4,5 miljoner behövande i Syrien. Men behoven är enormt stora och arbetet för att nå fler pågår hela tiden.

– Det är en skrämmande utveckling. Röda Korset och andra humanitära organisationer måste få tillträde till den utsatta befolkningen i Aleppo och i de belägrade områdena. Det är frustrerade att veta att vi har vad som krävs men inte ges tillräckliga säkerhetsgarantier av stridande parter för att nå de allra mest utsatta.

Röda Korset uppmanar alla parter i konflikten att respektera krigets lagar.

– De stridande parterna måste skydda civilbefolkningen, sjukhus och de humanitära organisationernas personal undan angrepp, säger Melker Måbeck.