En byggnad helt i grönt är det nya riktmärket längs R40 mellan Borås och Göteborg. Här öppnar Brunngård Group, som säljer skorelaterade tillbehör, ett nytt logistikcenter och kontor på 10 000 kvadratmeter. En yta som ger utrymme för tre gånger så mycket personal som idag. Det nya logistikcentret är ett viktigt steg i den fortsatta expansionen.

Fredagen den 22/5 var det invigning av Brunngård Groups nya lokaler. Leif Mannerström stod för maten och äventyrarenRenata Chlumska föreläste. På plats fanns bland andra personer från näringslivet och branschen tillsammans med företagets personal, styrelse och ambassadörer.

– Även om den officiella flytten går i augusti så kändes det här som ett perfekt tillfälle att fira både den stundande flytten och den positiva utveckling vi är inne i, säger Lars Johansson.

Brunngård Groups nya logistikcenter är inte bara ett nytt riktmärke för passerande på R40 utan också ett tecken på den snabba tillväxtfas som Brunngård Group befinner sig i. I den nya byggnaden på 10 000 kvadratmeter i Viared gör man 8300 kvadratmeter till lager. Totalt räknar man med att den nya lokalen ska kunna husera upp till 110 anställda vilket är en tredubbling av företagets befintliga personalstyrka.

– De nya lokalerna är en långsiktig satsning där vi kan utvecklas över tid och erbjuda ytor för kundmöten, utbildning och demonstration, säger Lars Johansson. Det är en stor investering för oss men vi har försökt att göra det så kostnadssmart som möjligt. Bland annat har vi gjort hela projekteringen själva och det mesta är standardlösningar vilket har hjälpt till att hålla nere kostnaderna, fortsätter han.

Brunngård Group är en stark spelar med IKEA Investments och Vidocca Group i ryggen. Man har dessutom den senaste tiden fått utökat förtroende hos flera återförsäljare samt en mängd nya produkter på väg ut på marknaden. Företaget har siktet inställt på Norden.

– Vi tror mycket på framtiden och är inne i en stark tillväxtfas. I juni tillträder Hans-Åke Persson med bakgrund från IKEA, som ny styrelseordförande. Hans erfarenhet blir en tillgång för oss, säger Lars.