Orangeriet känns som en väldigt inspirerande plats och jag ser Borås som en föregångare i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Det sa konsumentminister Per Bolund när han idag invigde Orangeriet, Borås Stads nya mötesplats med hållbarhet i fokus.

– Orangeriet är Borås nya landmärke, centralt beläget i Stadsparken. Här kan man bland annat äta och fika ekologiskt, titta på utställningar om hållbarhet och få goda råd i miljö- och konsumentfrågor.

Konsumentministern lyfte den möjlighet som invånare, kommun och näringsliv nu får att knyta ihop frågor om hållbarhet på viktiga områden som konsumtion, energianvändning och resor.

– Det finns en stor efterfrågan på detta, så Orangeriet ligger verkligen i tiden. Från regeringens sida ska vi sprida till andra kommuner hur Borås på ett föredömligt sätt arbetar med hållbarhet, sa Per Bolund.
Han tyckte att det var extra roligt att Orangeriets invigning sammanföll med Världsmiljödagen den 5 juni. Invigningen kan ses som startskottet i en viktig process.

Jag vet att Borås arbetar med en vision inför år 2025. Jag hoppas att vi kan ses igen om tio år och säga till varandra: ”Ja, vi gjorde det, vi var med och började skapa ett mer hållbart samhälle!”. Återbruk är ett signum för Orangeriet. Det märks bland annat i inredningen, där många boråsares favoriter – möblemanget från det tidigare Röda rummet i Kulturhuset – nu har lackats och klätts om för att bli sittmöbler i stadens nya, runda byggnad.

– Vid invigningen vid lunchtid på fredagen deltog även representanter för Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden i Borås Stad, liksom representanter för näringslivet, Somaliska föreningen och Borås Stads Ungdomsråd.

Invigningsfestligheterna i Orangeriet fortsätter fram till lördag kväll med mycket musik, sång och dans. Det blir utställningar, föreläsningar och debatter utifrån Orangeriets första tema hållbar konsumtion.

Konsumentminister Per Bolund ville gärna vara med när publiken skulle delta i invigningsceremonin genom att släppa upp ballonger i orange och grönt – självklart i ett biologiskt nedbrytbart material.