Under måndagseftermiddagen delades Planpriset 2022 ut på Arkitekturgalan i Göteborg. Borås Stads stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, som ligger till grund för Viskans park, kammade hem det ärofyllda priset.

Staden vid parken beskriver hur Viskans park är tänkt att gå genom staden, vilka fördelar det finns med att bygga en lång park och hur det är tänkt att parken ska byggas.

– Det är nästan exakt två år sedan stadsbyggnadsprogrammet klubbades igenom, inför att Borås firade 400 år. Vi i politiken har varit modiga, sa kommunalråd Kerstin Hermansson (C), från scen.

Sveriges Arkitekter har delat ut Planpriset varje år sedan 1992 för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga inom fysisk planering.

– Viskans park visar på den förenande kraften i att arbeta med en idédriven stadsplanering med ett dialogbaserat arbetssätt. Den är resultatet av nära samarbete mellan politik och förvaltning, mellan staden, näringslivet och boråsarna. Det är så många som ska känna sig stolta och nöjda över Viskans park, säger Jonas Ward, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Juryns vinnarmotivering

En bil- och industridominerade stad har steg för steg transformerats till en livsmiljö med människa och grönska i centrum. Nu planerar staden för en utbyggnad runt ett sammanhängande, väl gestaltat parkstråk. Det föredömliga, strategiska arbetet utgår från det offentliga rummet vilket ger stora värden, både till invånare och till omgivande fastigheter. Programmet är ett modigt och framsynt arbete utan motsvarighet i Sverige och en inspirationskälla.

Kort om stadsbyggnadsprogrammet

Staden vid parken beskriver hur Viskans park är tänkt att gå genom staden, vilka fördelar det finns med att bygga en lång park och hur det är tänkt att parken ska byggas.

Arbetet har pågått sedan hösten 2019. Vi har bland annat haft en dialog med boråsarna kring parken och det genomfördes också guidade vandringar och cykelturer längs stråket. På sammanträdet den 18 mars 2021 beslutade ett enhälligt Kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadsprogrammet.

Namnet till parken, Viskans park, togs fram tillsammans med boråsarna under Borås 400-års jubileum genom en namntävling som bland annat Sjömarkenskolan vann. Sedan juni 2021 har en projektgrupp tillsatts som fortsätter driva arbetet framåt.