I går presenterade Sveriges Arkitekter fyra nominerade som tävlar om Planpriset 2022. Bland dessa är Borås Stads stadsbyggnadsprogram Staden vid parken nominerat, som ligger till grund för Viskans park.

Staden vid parken beskriver hur Viskans park är tänkt att gå genom staden, vilka fördelar det finns med att bygga en lång park och hur det är tänkt att parken ska byggas.

Arbetet med stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken

Arbetet har pågått sedan hösten 2019, och inleddes med en projektstudio, ett arbetsformat där flera förvaltningar tillsammans arbetar intensivt med ett projekt. Därefter hölls en workshop på Samrådsarenan som är ett diskussionsforum där staden, näringslivet och akademien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.

– Egentligen startade arbetet redan för cirka 6 år sedan med en vision om en grön, sammanhängande och växande stad, berättar Richard Mattsson, stadsarkitekt.

Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls också en dialog med boråsarna kring parken. Det genomfördes guidade vandringar och cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare längs stråket.

– Det är jätteroligt att vårt hårda arbete uppmärksammas på det här sättet och vi är väldigt tacksamma för nomineringen, säger Paulina Bredberg, enhetschef för planenheten.

På sammanträdet den 18 mars 2021 beslutade ett enhälligt Kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. I och med det stod det klart att den fem kilometer långa parken kommer växa fram mellan Gässlösa i söder och Rya Åsar i norr.

Viskans park

Namnet till parken togs fram tillsammans med boråsarna under Borås 400-års jubileum genom en namntävling som bland annat Sjömarkenskolan vann. Sedan juni 2021 har en projektgrupp tillsatts som fortsätter driva arbetet framåt. Parken fick sin första fysiska form på Hallbergsbron i centrala Borås. Därefter har arkitekttävlingen Mittpunktenanordnats, för att gestalta området kring Hallbergsplatsen och delar av Stadsparken. Ett arbete med att bygga om Kronängsparken har också påbörjats och vi har startat ett pollineringsprojekt där vi sår gräsytor till ängsmark längs parkens sträcka.

– Det är verkligen stort att vi blivit nominerade och det är väldigt många som bör känna sig stolta över detta, säger Johan Ekeblom, projektledare för Viskans park.

Planpriset 2022

Sveriges Arkitekter har delat ut Planpriset varje år sedan 1992 för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga inom fysisk planering. Vinnaren i kategorin presenteras på Arkitekturgalan måndag 13 mars.

Juryns motivering

Parkstråk i Borås kan vinna planpris – Sveriges arkitekter