Nu är infrastrukturen för projektgenomförandet på Sobacken, Borås på gång. Vid middagstid undertecknades ett kontrakt mellan Borås Energi och Miljö och Ramirent som gäller fram till februari 2019. Detta innebär att manskapsbodar, restaurangtält, mötesrum med mera kommer att uppföras på anläggningens södra ände.Totalt rör det sig om en etablering för cirka 500 personer. Ramirent kommer att finnas på plats för att se till att projektets entreprenörer och leverantörer får sitt behov tillfredsställt med utrymmen under tiden som de är engagerade i projektet.

– Att uppföra en miljöanläggning, som är synnerligen viktig för Borås Stads fortsatta utveckling, kräver en infrastruktur under byggtiden. Vi är därför oerhört stolta över att Ramirent tagit uppdraget, att med sin kompetens och vilja att vara en engagerad lagspelare, se till att detta kommer fungera, säger Gunnar Peters, vd på Borås Energi och Miljö.

Karl Seldén, kalkylansvarig på avdelningen Total solutions på Ramirent är också mycket nöjd över att i dag kunna teckna kontrakt: – Vi är oerhört stolta över att få möjligheten att vara delaktiga och över att ha kunnat lämna ett seriöst anbud som hade mycket högt ställda krav i sin förfrågan. Detta blir en helhetslösning för att nå Borås Energi och Miljös hållbarhetsmål.

I början av maj räknar man med att arbetet med etableringen kommer att påbörjas.