Nu får äntligen handelsplatsen vid Viared sin efterlängtade återvinningsstation. Den efterfrågade stationen gör nu att det blir enklare i vardagen att återvinna förpackningar och tidningar för såväl boende i området, besökare till handelsplatsen, som pendlare mellan Borås och Göteborg.

Borås Energi och Miljö Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som under lång tid samverkat för att ställa ut en återvinningsstation på handelsplatsen menar att den även blir ett uppskattat tillskott till insamlingssystemet i Borås som helhet.

– Vi är mycket nöjda med att äntligen kunna erbjuda den här servicen till våra kunder samtidigt som de besöker oss, säger Rade Ovuka, affärschef på City Gross. – Mina kunder ska inte behöva åka till någon annan butik för att återvinna sina använda förpackningar och tidningar.

– Den här återvinningsstationen kommer att bli mycket uppskattad och jag är mycket glad nu när vi äntligen kan ställa ut den, och över samarbetet med Borås Energi och Miljö som varit mycket drivande i frågan, säger Magnus Örnborg, regionchef för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – God tillgänglighet i vardagen är viktigt för alla återvinnare eftersom det är en viktig förutsättning för att hushållen ska kunna bidra till att öka återvinningen.