Ännu en toppolitiker kommer till Alingsås och Passivhuscentrum. Denna gången är det Carin Jämtin(S) som får en guidning runt stadens unika miljöbyggnadsprojekt – och får lyssna till visionen om ett nationellt statligt infocenter för energieffektivt byggande.

Många är de toppolitiker som lagt in ett besök på Passivhuscentrum Västra Götaland i sina kalendrar det senaste – och nu är det dags för en till. Under Carin Jämtins besök i Alingsås under torsdagen (22 oktober) är det ett av de inslagen det läggs mest tid på. Och centrets verksamhetschef Carlos Andersson gläder sig över ännu ett tillfälle att visa upp arbetet. Vi är stolta över vårt arbete här och tycker såklart att alla politiker borde komma hit och se detta. Nu börjar det ge rejäla ringar på vattnet och ju fler som känner till det ju mer genomslag får det ju i riksdagen med. Vi hoppas att också Carin ska bli passivhusbiten, säger Carlos och ler.

Han tänker också lägga en hel del krut på att prata om SIMEB, visionen om att utveckla Passivhuscentrum Västra Götaland till Sveriges informationscenter för miljö och energieffektivt byggande. Vi får mer och mer stöd för detta, och fler inser att det behövs ett nationellt center för våra frågor. Kan vi också få Carin att ta med sig de här tankarna kommer vi ännu ett steg närmare.

Carin Jämtin besöker centret under eftermiddagen men redan på förmiddagen är det fullt pådrag i lokalerna och på Passivhuscentrum. Då har nämligen Västra Götalands miljönämnd valt att förlägga sitt sammanträde till Alingsås. Det är första gången de är här, och då är det kul att de passar på att komma hit. Tempot är högt men det är så det ska vara när man jobbar som oss. Jag har en känsla av att det kommer öka ytterligare – och det är något väldigt positivt, menar Carlos Anderss