De senaste veckorna har lärarlöner och arbetsbelastning inom grundskolan i Borås varit föremål för en del debatt. I förmiddags träffades därför samtliga kommunråd, de fackliga organisationerna och flera kommunala chefer för att göra en plan för hur problemen ska hanteras. Vi kom bland annat överens om att permanenta förstelärarreformen och att hitta insatser som kan stärka skolor i socialt utsatta områden, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Kommunchef Svante Stomberg har fått i uppdrag att före årsskiftet presentera en långsiktig plan för grundskolan i Borås.

Planen ska innehålla förslag på lösningar för:

  • Kompetensförsöjning och personalförsörjning
  • Arbetsvillkor för rektorer och lärare
  • Lönebildning

– Vi står inför en situation som är väldigt allvarlig, och det är vår uppgift att lösa den. Nu när vi från årsskiftet går in i en ny organisation där vi har en samlad grundskolenämnd istället för tre stadsdelar, kommer vi ha bra förutsättningar för att lyckas, säger Svante Stomberg.

Han kommer att ha en arbetsgrupp till sin hjälp där bland annat lärarnas fackliga organisationer ingår.

Gällande Fjärdingskolan, där tolv lärare sa upp sig förra veckan, kommer ledningen där att få hjälp med rekryteringen av de vakanta tjänsterna. De lärare som arbetar på skolan kommer att få stöd bland annat i form av handledning. Man kommer också att säkerställa att elevvårdsteamet stöttar eleverna, samt att vårdnadshavarna får kontinuerlig information om situationen på skolan.