Ericsson planerar att stänga ner all tillverkning i Sverige. Totalt skulle då 3 000 anställda beröras – varav cirka 800 i Borås. Räknat med underleverantörer och omkringverksamheter berörs fler, minst 1000 personer. 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) tar de obekräftade uppgifterna på stort allvar.

– Om de uppgifterna skulle stämma är detta ett tufft slag mot Borås. Ericsson är en av Borås största arbetsgivare och därför ett väldigt viktigt företag för hela Boråsregionen. Vi känner stor oro inför de här uppgifterna, säger han.

Uppgifterna om nedläggningen är inte bekräftade av Ericssons ledning, och Borås Stad försöker kontinuerligt att få kontakt med Ericsson för att få besked om hur planerna ser ut.

Ulf Olsson har redan varit i kontakt med regeringen och kommer att ha fortsatta samtal med regeringen under dagen.

– Om det visar sig att uppgifterna om att Ericsson lägger ner i Borås stämmer, anser vi att regeringen måste gå in med stödinsatser, säger han.