Nu har alingsåsarna sagt sitt i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. I undersökningen, som genomfördes tidigare i höstas, har invånarna svarat på frågor om hur de bedömer kommunen som en plats att bo och leva på och vad de tycker om kommunens verksamheter och inflytandet i kommunen.

– Vi vill att alingåsarna ska bli mer delaktiga och få större inflytande över kommunens utveckling och i detta arbete är SCB:s medborgarundersökning är ett viktigt verktyg. Den visar vad som kan förbättras ytterligare för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare, berättar Joakim Järrebring (S), kommunalråd.

Jämfört med de andra 137 kommunerna som deltog in undersökningen ser alingsåsarna mer positivit på sin kommun som en plats att leva och bo på. Alingsås får ett Nöjd-Region-Index på 68 jämfört med riksgenomsnittet på 60. Undersökningen visar också att 62 procent av kommuninvånarna starkt rekommenderar vänner och bekanta att flytta till kommunen, vilket också det är en högre siffra är riksgenomsnittet.

Även när det gäller betyg på de kommunala verksamheterna får kommunen ett något högre betyg än riksgenomsnittet och visar upp ett Nöjd-Medborgar-Index på 59 jämfört med rikets 54.

Ett problem som Alingsås kommun tillsammans med de andra deltagande kommunerna brottas med är att svarfrekvensen dalar och allt färre väljer att ta möjligheten att tycka till:

– Vi vill kunna erbjuda alingsåsarna bra livsmöjligheter som gör att människor och företag trivs i vår kommun. Och vi vill utveckla samhället tillsammans med medborgarna. Men för att kunna göra det måste vi få veta hur alingsåsarna upplever kommunen och våra verksamheter. Därför är det angeläget för oss att få upp svarsfrekvensen. Så en viktig del i det fortsatta arbetet kommer bli att hitta vägar för att få ett större deltagande, säger kommunalrådet Joakim Järrebring (S).

Undersökningen genomfördes mellan 18 september och 10 november 2015. Totalt deltog 540 personer, vilket innebar en svarsfrekvens på 45 procent. Enkäten skickades ut med post, men det fanns även möjlighet att besvara enkäten digitalt.