Hyresgästföreningen har tagit initiativ till att mobilisera hyresgäster och andra alingsåsare till stöd för allmännyttan. På lördag den 12 december kommer Hyresgästföreningen att finnas på plats på flera ställen i staden, bland annat på Kungsgatan i centrala Alingsås, för att prata med kommuninvånarna om värdet av en stark allmännytta för att alla ska ges möjlighet till ett bra boende för en rimlig kostnad.

När det spekuleras om utförsäljningar av allmännyttan är det många som blir oroliga. Det med rätta. Endast allmännyttan är allmännyttig och har andra intressen i att äga och förvalta hyresbostäder än vinstintresset. Därför tog lokala förtroendevalda hos Hyresgästföreningen initiativ till att samla in namn och prata med boende hos Alingsåshem om vad som händer vid en eventuell utförsäljning.

– Inget är bestämt ännu, och vi vill inte heller oroa hyresgäster i onödan. Men om kommunpolitikerna skulle förbereda för ett beslut att sälja delar av Alingsåshem vill vi kunna visa politikerna att det finns ett starkt stöd för att behålla allmännyttan intakt, säger Hyresgästföreningens Jan Andersson.

– Med allmännyttan som verktyg kan kommunen vara med och bygga, äga och också förvalta hyresfastigheter för det bostadsbehov som finns. Allmännyttan har även ett lagstadgat ansvar för att ge de boende möjlighet till inflytande. Boinflytandet är särskilt viktigt vid renoveringar för att säkerställa att det sker på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och inte leder till stora hyreshöjningar som många inte har råd att betala. Allmännyttan kan genom ägandet förvalta bostäder som många har råd med.

Vi vet att när allmännyttan säljer delar av sitt bestånd så brukar det innebära att den nya ägaren genomför åtgärder som motiverar högre hyror. Och att bygga nytt är dyrt, vilket slår på hyresnivåerna. Så var ska de hyresgäster som inte längre har råd ta vägen i en kommun med bostadsbrist? Det måste kommunpolitikerna svara på om de vill medverka till en utförsäljning, säger Jan Andersson.

Alingsås står inför stora utmaningar och allmännyttan är viktigare än någonsin. Alingsåshem är en tillgång för kommunen. För att alla alingsåsare ska kunna erbjudas ett bra boende till en rimlig kostnad är det viktigt att tillåta allmännyttan att långsiktigt äga och förvalta bostäder som många har råd med.