Att hivtesta människor i deras hem är ett effektivt sätt att förebygga hiv. Det visar Läkare Utan Gränsers pilotprojekt som gett mycket goda resultat i Sydafrika. Organisationen presenterar nya innovativa sätt att nå hivsmittade på den internationella aidskonferensen i Durban denna vecka. Imorgon arrangerar Läkare Utan Gränser en presskonferens på samma tema.

Istället för att hivtesta patienter bara på vårdcentraler har Läkare Utan Gränser i KwaZulu-Natal prövat nya sätt att upptäcka om en person är smittad av hiv. En sätt är att låta hälsoarbetare och lekmän gå från hus till hus för att testa så många som möjligt i ett samhälle. På det sättet når man människor i alla åldrar och alla samhällsgrupper, även dem som vanligtvis inte uppsöker vård. Dessutom kan tester på plats vara billigare än på en vårdcentral.

Läkare Utan Gränsers pilotprojekt visar också att patienter som testas i hemmet och visar sig vara hivsmittade i genomsnitt har en högre virusmängd i blodet än de som kommer till vårdcentralen. Därmed är det extra viktigt att de snabbt påbörjar behandlingen.

Lekmän avgörande för resultat

– Hivvård fungerar som domino. Först ser man till att människor testas där de bor eller jobbar, sedan erbjuder man behandling. Nästa steg är att stödja patienterna för att de ska kunna ta medicinerna livet ut, säger Musa Ndloyu, projektkoordinator för Läkare Utan Gränser i KwaZulu-Natal.

För att skapa acceptans för hivvården och nå människorna i ett samhälle är det också avgörande att integrera lekmän i arbetet. Lekmän kan hjälpa till att sprida kunskap och stötta patienterna som rådgivare.

– Lekmännen är limmet som håller ihop allting inom hivvården. De gör vården mer tillgänglig och förbättrar kvaliteten på behandlingen. Därför uppmanar vi regeringar i hivdrabbade länder att satsa mer på lekmän i kampen mot hiv och aids, säger Musa Ndloyu.

18 000 hivexperter på plats

På konferensen i Durban i Sydafrika möts 18 000 forskare, politiker och aktivister. Mötet pågår fram tills på fredag och handlar om hur man tillsammans kan nå UNAIDS globala mål.

Enligt målet ska man fram till år 2020 se till att 90 procent av alla människor i världen som lever med hiv vet om sin sjukdom, 90 procent av dem ska ha påbörjat behandling och 90 procent av dem ska ha en virusmängd i blodet som är så låg att den är omätbar.

Läkare Utan Gränser har behandlat människor med hiv/aids sedan 2000. I nuläget behandlar organisationen runt 250 000 hivpatienter i 19 länder.