Tio papperskorgar som pressar ihop innehållet med hjälp av solenergi och som med hjälp av modern teknik skickar signaler när det är dags för tömning håller nu på att sättas upp i centrala Borås.

Många boråsare efterlyser fler papperskorgar i förhoppning om att få en renare stad. Att sätta upp en papperskorg kostar inte så mycket pengar, men att tömma den varje dag för med sig stora kostnader.

– Många gånger tittar den som ska tömma papperskorgen ner i den och konstaterar att den nästan är tom. För det betalar vi lika mycket som att tömma en full papperskorg, säger Anton Spets som är Stadsträdgårdsmästare och med i samverkansgruppen Borås rent och snyggt.

Nu satsar Tekniska förvaltningen därför på att investera i ett dyrare papperskorgssystem där den dagliga driften å andra sidan kostar mindre. Två olika modeller sätts upp. Dels en singelmodell där det går att slänga brännbart och cigarettfimpar, dels en trippelmodell där det också går att återvinna plast och glas. Det brännbara skräpet och plasten komprimeras upp till en åttondel av sin volym med hjälp av energi som samlas in med en solcell som sitter på toppen.

När papperskorgarna är fulla skickar de automatiskt signaler om att det är dags för tömning, vilket betyder att de aldrig behöver bli överfulla. Det – och att det är ett helt slutet system – gör att det slängda skräpet aldrig kommer att hamna på marken omkring papperskorgen.

– När man väl har slängt något går det inte att ta upp det igen, och varken fåglar eller råttor kommer åt skräpet, säger Anton Spets.

De tio papperskorgarna kommer att testas under knappt ett år. Om det faller väl ut kommer fler smarta papperskorgar att köpas in.