Alströmergymnasiets elever trivs i skolan. Det visar en ny undersökning som gjorts bland elever i Göteborgsregionen.

Nio av tio elever på Alströmergymnasiet har svarat att de trivs bra eller mycket bra i skolan. Och att trivas är något som eleverna värderar mycket högt, visar undersökningen. Dessutom anser 88 procent av eleverna att de får ett bra bemötande av skolans personal.

– Det är glädjande att se att ledningens och personalens arbete med att förtydliga lärarnas uppdrag, utveckla mentorsrollen och ”den goda starten” för eleverna vid skolstart har gett resultat och att vi nu ligger över snittet i Göteborgsregionen vad gäller elevernas upplevelse av bland annat bemötande, säger gymnasiechef Anneli Schwartz förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Många har svarat

Det är på uppdrag av Utbildningsgruppen inom Göteborgsregionens kommunalförbund som enkäten gått ut till totalt 34 000 barn och ungdomar som går i såväl kommunala som fristående skolor i regionen. Nytt för i år är att samtliga elever vid Alströmergymnasiet har fått svara på enkäten men det är årskurs två som jämförs i regionen. På Alströmergymnasiet är det är det 242 elever i årskurs två som har svarat vilket är en hög svarsfrekvens och bidrar därmed till en hög legitimitet.

I årets undersökning har eleverna svarat på frågor om trivsel, trygghet, delaktighet, skolmiljö, kunskap och lärande samt bemötande.