Stora Teknikutmaningen i Alingsås går in på sin sista vecka. På lördag, 9 maj, presenteras mellanstadieelevernas visioner av Stora torget 2019 – på stora torget. Komteks Cecilia Kleväng hoppas sedan att eleverna kan se teknikbranschen som en del i sina övriga framtidsvisioner.

Under hela våren har kreativiteten flödat bland Alingsås mellanstadieelever. Ett 15-tal klasser från de kommunala skolorna och två friskolor har jobbat stenhårt med uppdraget att ta fram en modell för hur Stora torget skulle kunna se ut 2019. Visserligen är det bara fiktiva modeller – men det har långt ifrån hindrat de unga teknikskaparna från att släppa loss fantasin rejält. Jonas Alströmer-statyn har fått ge vika, trappor har bulldozrats bort, kullersten har blivit gräsytor.

– I lera, kartong, med hjälp av 3D-program som Sketch Up och till och med Minecraft har eleverna knepat, knåpat och bollat sina idéer fram och tillbaka med varandra och med lärare. På lördag blir det stor utställning och de alster som sticker ut lite extra på ett eller annat vis kommer att lyftas fram av juryn som bland annat består av Hans Eriksson, representant från initiativtagarna Tekniska Samfundet, och Cecilia Reuterberg från kommunens näringslivsenhet.

– Cecilia Kleväng, som är verksamhetsutvecklare på KomTek, och den som drivit utmaningen från kommunens sida, är spänd av förväntan. Jag vet att eleverna åstadkommit fantastiska idéer och innovationer som jag tror skulle kunna inspirera till hur torget på riktigt skulle kunna se ut i framtiden, menar hon. Men den stora vinsten är att hon märker att lärarna lyckats få eleverna att engagera sig i teknikämnet. Det är det viktigaste med projektet.

I förlängningen vill vi få fler killar och tjejer som intresserar sig för teknik och i gymnasiet väljer att utbilda sig på något teknikprogram. Sverige har ett stort behov av ingenjörer i framtiden. Årets val av ämne: Stora torget 2019 har varit lyckat. Torget är något som alla elever har besökt någon gång och har en åsikt om och därför kan engagera de flesta på lektionerna. Eleverna är ju framtidens ingenjörer som behöver goda erfarenheter av teknikämnet, menar Cecilia.

– Hemsjö skola är en av alla skolor som deltagit och vid ett besök en dryg vecka innan deadline är de flesta modellerna så gott som klara. Vi har tänkt att vi vill ha ett torg där det finns mycket att göra, och är roligt att vara på. Vi har gjort en liten biosalong, en scen, och tänker att det ska finnas restauranger och kaféer på platsen, berättar Tilde Lernås och Elin Näslund samtidigt som de visar den detaljrika kartongmodell som de skapat ihop med Alicia Eriksson och Saga Blomdell.