Svenskarnas inställning till reklam har en negativ spiral. 2005 svarade 44 procent att de har en positiv inställning till reklam. Idag är siffran nere på 18 procent. Det visar Novus stora undersökning kring svenskarnas inställning till reklam som är gjord på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer och som presenteras idag.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjort en studie av svenskarnas inställning till reklam. Liknande undersökningar har även genomförts år 2005, 2012 och 2014.

Årets resultat visar på att reklamtröttheten tycks bestå. Och faktum är att gapet mellan de positiva och negativa aldrig har varit större. 52 procent säger att de har en negativ inställning till reklam, att jämföra med 18 procent som har en positiv inställning. År 2014 minskade gapet något, men är nu alltså tillbaka och förbi 2012 års nivåer (51 % negativa, 18 % positiva).

Reklam upplevs framförallt som jobbigt och irriterande av många och reklam förknippas framförallt med ord som störande och påträngande. Mest negativa är män, 30-49 år samt boende utanför städerna. Mest positiv är en kvinna i samma ålder som bor i en storstad.

– Reklamexponeringen, det vill säga ytorna där vi möter reklam på är idag fler än någonsin, vilket ställer ännu högre krav på den reklam som görs. Många förknippar reklam som något som tränger sig på och det är något som vi som bransch måste ta till oss, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Summering svenskarnas inställning till reklam:

 

  • Svensken har mest acceptans för reklam på mässor och event – 45 % gillande
  • Även butiker, 39 %, bio, 33 % och kundtidningar, 32 % rankas högt.
  • Mest ogillar svensken reklam i mobilappar, 77 %, Youtubeklipp, 75 %, spel, 70 %.
  • En av fyra är villig att betala extra för att slippa reklam för en tjänst man prenumererar på. Mest villig att betala är de i åldrarna 18 till 29 år.
  • 31 % använder adblockers. 37 % av männen, 25 % av kvinnorna.
  • 83 % tycker att åldersgräns i sociala medier är bra. 40 % tycker åldersgränsen ska vara 15 eller 16 år.
  • Positiva påståenden som sammankopplas med reklam är framförallt att ”reklam är en viktig del för att etablera varumärken”, samt ”något som genererar arbetstillfällen”.

 

 

Om undersökningen

  • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Undersökningen är en kartläggning av svenska folkets inställning till reklam. Sveriges Annonsörer har gjort liknande undersökningar 2005, 2012 och 2014. En del frågor är omarbetade så endast de frågor som är lika får en jämförelse över tid. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1038 intervjuer genomförts under perioden 10-17 februari 2016. Deltagfrekvensen är 63 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.