När det nya året startar inför Västtrafik nya åldersgränser vid köp av biljetter. Från och med den 3 januari 2016 räknas man som ungdom och betalar ungdomspris upp till man är 20 år. Samma åldersgräns gäller för samtliga biljetter.

Tidigare har åldersgränserna varierat vid köp av periodkort och andra biljetter. Med den nu beslutade förändringen gäller att man köper alla biljetter till ungdomspris fram till man är 20 år. Samtidigt införs en ny studentrabatt som ger studerande 25 procent rabatt vid köp av periodkort.

Den 3 januari höjs också priserna i kollektivtrafiken med i genomsnitt 5 procent. Höjningen ska finansiera fortsatta satsningar på utökad trafik och förbättrad service till Västtrafiks kunder.

Läs mer om förändringarna HÄR