I enlighet med riksdagens beslut kommer Swebus från och med den 4 januari att genomföra ID-kontroller av alla resenärer som reser från Köpenhamn eller Kastrup till Sverige. Resenärer måste komma ihåg att ta med giltig ID-handling och uppmanas vara på plats 30 minuter innan avgång. Swebus bedömer att man trots ID-kontrollerna kommer att kunna hålla restiden på exempelvis 55 minuter mellan Köpenhamn och Malmö.

– Trots den extremt korta förberedelsetiden så har vi hittat lösningar för ID-kontrollerna som inte skapar större förseningar, säger Christel Grip, presschef för Swebus.

Swebus trafikerar två hållplatser i Danmark, Köpenhamn och Kastrup, där Köpenhamn är den största hållplatsen med flest resenärer, Därför väljer Swebus att ta hjälp att genomföra ID-kontrollerna i Köpenhamn av sitt partnerföretag Eurolines. Kontrollanterna kommer att vara på plats 30 minuter innan avgång, så resenärer uppmanas att komma så tidigt som möjligt till hållplatsen.

Vid Kastrup kommer Swebus bussförare att genomföra kontrollerna vid ombordstigning.

– Vår bedömning är att det är så få påstigande vid Kastrup och att många som flugit ju redan kontrollerat identitetshandlingarna så att detta kommer gå smidigt, säger Christel Grip. Men vi kommer kontinuerligt utvärdera att det fungerar bra. Vi har även beredskap att sätta in extrabussar med kort varsel om många tågresenärer väljer att resa med oss istället för en smidigare resa.

Resenärer som inte har giltig ID-handling kommer inte att få resa med, utan hänvisas till danska polismyndigheten både i Köpenhamn och på Kastrups flygplats. Om det är ensamma barn eller ungdomar som inte har giltiga ID-handlingar kommer bussen inte avgå förrän polisen är på plats och hjälper barnen vidare.

Tidigare har det kommit ut information om att Swebus skulle behöva göra samma gränskontroller för resenärer från Norge in till Sverige. Men enligt direktiven från Näringsdepartementet så kommer inte de gränskontrollerna att behöva genomföras.

– Hela den här processen har varit oerhört snabb så risken för felaktig information är hög, säger Christel Grip. Som resenär gör man klokt i att uppdatera sig en gång extra inför en resa över gränsen. Vi uppdaterar exempelvis informationen på Swebus.se och i sociala medier löpande, liksom gör utskick direkt till resenärerna.

Fakta om ID-kontrollerna:

Från och med den 4 januari kommer Swebus resenärer att behöva visa upp en giltig ID-handling för att kunna resa in till Sverige från Danmark. Den som inte har en giltig ID-handling kommer inte att få resa vidare med Swebus bussar.

Swebus bedömer att ID-kontrollerna kommer att kunna genomföras utan att skapa förseningar. Restiden från Köpenhamn till Malmö är 55-60 minuter och från Kastrup till Malmö 40-45 minuter.

Kontrollanterna kommer att vara på plats 30 minuter innan avgång, så resenärer uppmanas att komma så tidigt som möjligt till hållplatsen.
Swebus biljetter kommer även fortsättningsvis att vara opersonliga. Man kan alltså köpa biljett till någon annan utan att ange namn eller personuppgifter. Linjen som berörs är Köpenhamn mot Malmö-Göteborg-Oslo.
De ökade kostnaderna för ID-kontrollerna kommer tills vidare inte att läggas på biljettpriset.