På söndag den 14 juni börjar sommartidtabeller gälla för kollektivtrafiken i Västsverige. Det innebär i många fall glesare trafik när arbetspendlingen minskar. Samtidigt passar Västtrafik på att göra justeringar av avgångstider och körvägar för en del linjer i Västsverige.

Samtliga nyheter i trafiken uppdelade på respektive region hittar du på Västtrafiks webbplats. Det går också att söka på enskilda resor i Västtrafiks reseplanerare som är uppdaterad med den senaste informationen.