Motormännens har granskat kvaliteten på 92 000 km av Sveriges vägnät genom att mäta ytojämnheten med hjälp av ny teknik. Granskningen visar att samtliga län norr om Dalälven har sämre kvalitet på vägnätet än något län söder om Dalälven.

Det sämsta vägnätet finns i Jämtland följt av Västernorrland och Västerbotten. Även Kalmar och stora delar av Västra Götaland främst gamla Skaraborg har ett undermåligt vägnät. De län med högst kvalitet på vägnätet är Halland, Västmanland, Jönköping och Kronoberg.

Källa: Motormännen

Här finns hela resultatet för Västra Götalands vägar